Υλοποίηση

Την υλοποίηση των έργων επιβλέπει το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Χανίων.
Ανάδοχος των έργων: Ένωση Gennet Α.Ε. και Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ομάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης

Υπεύθυνος Έργου: Βιτσάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής: Δούμουρας Ανδρέας
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Πλεξουσάκης Δημήτρης,
Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συντονιστής έργου: Σωτηρόπουλος Κώστας

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης: Βρέντζος Ιωάννης

Βολιτάκη Ευαγγελία
Μηχανικοί Λογισμικού: Βρέντζος Ιωάννης

Βολιτάκη Ευαγγελία

Αναστασάκος Αναστάσιος

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας: Φατσέα Αντωνία

Υπεύθυνη Δράσεων Προώθησης και Προβολής: Ελίνα Κωνσταντίνου
 
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Βολιτάκη Ευαγγελία
   
Εισαγωγή Περιεχομένου: Ταμπακάκη Ευγενία

Σταματάκη Κατερίνα
  Ταβλαδωράκη Ειρήνη

Δόμηση - Επιμέλεια Περιεχομένου: Ταμπακάκη Ευγενία

Περιβαλλοντική Επιμέλεια: Φραγκιουδάκη Γλυκερία

Μηχανικοί Η/Υ: Βολάνης Σταμάτης

Τσαγκαράκης Ιωάννης

Καρκώνης Μάνος

Γινόπουλος Ανδρέας

 

επιστροφή